SETMANA VERDA

  • En la planificació d’aquesta proposta de treball han intervingut les mestres de Música i d’Informàtica. Els alumnes han plasmat les seves idees d’aquesta forma:

 

SETMANA VERDA

  • Els alumnes de 6è han treballat en col·laboració per realitzar aquesta activitat. Ha estat un treball realitzat  des de les àrees d’anglès i d’ informàtica.

Bona feina!!!

When should I plant?

PSICOMOTRICITAT INFANTIL

Els ratolins (P3A) i els esquirols (P3B) fan “Psico”

Un dels objectius de la psicomotricitat  és ajudar a l’ infant a descobrir i desenvolupar la seva dimensió corporal. És per això que a l’aula de psicomotricitat treballem tant l’esquema corporal com la coordinació de moviments, equilibri, salts, desplaçaments, etc. També pretenem que l’ infant assoleixi un grau de seguretat afectiva i emocional que li proporcioni una imatge positiva d’ ell mateix. I ho fem a través de jocs motrius.

Per això, utilitzem diferents materials: mòduls d’escuma, pilotes, robes, cèrcols, túnels de roba, paracaigudes, etc..

Amb aquests vídeos us volem ensenyar la sessió amb el “paracaigudes” i la d’un circuit  amb els mòduls d’escuma.