La retrobada

Els nens i les nenes de P5 han tornat més grans. Ens estan demostrant que cada dia es fan més grans i ja no només estan interessats en ells mateixos.

Les relacions es van enfortint, els vincles establerts amb els companys i mestres els ajuden a estar tranquils, feliços i a gaudir dels aprenentatges.  Curiositat, interès, motivació vers noves descobertes enriqueixen el dia a dia a l’escola.

Diàlegs de mirades, somriures, d’ajuda, converses… afavoreixen sentiments d’empatia envers els altres.

Les preguntes, el compartir el que saben i els dubtes creen  espais d’ajuda en els moments de joc i de treballs.

S’estan formant infants capaços de buscar solucions davant d’alguns reptes, creatius, investigadors, curiosos… I capaços de relacionar-se amb els altres tant pel que fa a nivell personal com a nivell d’aprenentatges.

Mireu, en forma de regal visual, petits retalls de la vida dels nens i nenes de P5 tot seguint aquest enllaç.